Privacy policy

Last updated: 11 März 2024

Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij uw privacy beschermen en uw persoonsgebonden gegevens verwerken.

Als u uw privacyinstellingen wilt wijzigen (toestemming geven of intrekken), klikt u hier om uw instellingen te wijzigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens op onze website is:

Alps Residence Holidayservice GmbH
Kirchberger Straße 60
6370 Kitzbühel
Österrike
Tel.: +43 5332 207 03
E-mail: office@alps-resorts.com

Functionaris Gegevensbescherming

Andreas Brix
Kirchberger Straße 60
6370 Kitzbühel
Tel.: +43 3537/200 50
E-mail: a.brix@alps-resorts.com

Consent Management Tool

LEGALWEB.IO via KEY CDN

Op onze website gebruiken wij de Consent Management Tool van LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Oostenrijk. Dit programma plaatst een cookie op uw apparaat om de diensten op te slaan die u al dan niet hebt geselecteerd. Deze cookie krijgt geen gebruikersgerelateerde ID en slaat geen andere persoonlijke gegevens op. De gegevens worden maximaal 300 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Het bewaren van deze gegevens vindt zijn grondslag in art. 165 lid 3 TKG 2021.

De Consent Management Tool wordt via de onderaannemende verwerker Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Zwitserland geladen. Key CDN verzamelt uw IP-adres uitsluitend om de veiligheid van het datacenter te waarborgen. Er vindt geen gegevensdoorgifte plaats van uw IP-adres naar legalweb GmbH. De passende bescherming bij doorgifte van gegevens naar Zwitserland vindt plaats op grond van artikel 45 van de DSGVO in samenhang met het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie C(2000) 2304.

Gegevensverwerking op uw eindapparaat

De hierna beschreven verwerkingen maken gebruik van technologieën zoals scripts, cookies, WebSQL, LocalStorage, session storage, ... . Deze technologieën slaan of lezen gegevens op uw eindapparaat deze uit.

Webhost

Domaintechnik

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van verwerking: Toezicht op de technische functie en ter verhoging van de operationele veiligheid van onze webserver, Levering en beschikbaarheid van de website en Anonimisering en het opstellen van statistieken. De wettelijke basis voor verwerking:een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkene (Art. 6 (1) f AVG). Legitieme belangen:sterk economisch belang bij een veilige en functionerende werking van de technische systemen. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverwerker Ledl.net GmbH, Lederergasse 6, 5204 Straßwalchen, Österrike.

IT Services Wolfgang Rest

Wij hosten onze website bij onze verwerker IT Services Wolfgang Rest, Auwaldstraße 8a, 5400 Hallein, Österrike.

De verbindingsgegevens worden verwerkt om de website beschikbaar te stellen en weer te geven. De gegevens worden voor geen ander doel opgeslagen dan voor het beschikbaar stellen en weergeven. De verbindingsgegevens worden echter om veiligheidsredenen door onze verwerker opgeslagen. De verwerkingsduur is variabel en stopt als de veiligheidsmaatregelen niet meer nodig zijn. Bovendien anonimiseert onze verwerker de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. De verwerker verstrekt ons de anonieme gegevens voor evaluaties en alleen in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absoluut technische noodzaak voor de beschikbaarstelling en levering van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021.

 

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst , , , ten behoeve van een foutenanalyse en een statistische evaluatie van onze website. Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar zonder statistische gegevens zal het voor ons moeilijker zijn de website verder te ontwikkelen. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Wij staan de dienst toe om gegevens van de verbinding, uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud te verzamelen, alsmede om analysesoftware te gebruiken en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. Wij ontvangen de anonieme gegevens uitsluitend in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts ter evaluatie om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021 (Oostenrijkse Wet op de telecommunicatie, Telekommunikationsgesetz).

Serverlogbestanden

Verbindingsgegevens worden verwerkt om na te gaan of alles technisch goed functioneert en om de operationele veiligheid van onze webhost te verhogen. De verwerking duurt maximaal 30 dagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absolute technische noodzaak van een serverlogbestand als basisdatabank voor foutenanalyse en voor veiligheidsmaatregelen in het kader van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021.

Content Delivery Network

Key CDN

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van verwerking: Levering en beschikbaarheid van de website. De wettelijke basis voor verwerking:een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkene (Art. 6 (1) f AVG). Legitieme belangen:sterk economisch belang bij een veilige en functionerende werking van de technische systemen. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverwerker proinity LLC, Färberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Zwitserland. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar Zwitserland op basis van Art. 45 AVG in combinatie met het adequaatheidsbesluit C(2000) 2304 van de Europese Commissie.

Webfonts

Lokale (interne) inbedding van lettertypen

Wij gebruiken webfonts (lettertypen). Deze worden alleen intern in onze eigen digitale webomgeving ingebed. Er worden dus geen persoonsgebonden gegevens verwerkt.

Google Fonts

Met onze verwerker verwerken wij verbindingsgegevens en browsergegevens Google Fonts, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om lettertypes beschikbaar te stellen die de webbrowser nodig heeft om de website weer te geven. Deze gegevens worden slechts verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de lettertypes te selecteren en door te sturen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absoluut technische noodzaak voor de beschikbaarstelling en levering van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021.

Indien Google de gegevens zelf verder verwerkt, draagt uitsluitend Google daarvoor de verantwoordelijkheid. Meer informatie vindt u op Datenschutzerklärung und in den en in de FAQ van Google Fonts.

Fontawesome

Met onze verwerker verwerken wij verbindingsgegevens en browsergegevens Fontawesome, Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, Verenigde Staten om lettertypes beschikbaar te stellen die de webbrowser nodig heeft om de website weer te geven. Deze gegevens worden slechts verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de lettertypes te selecteren en door te sturen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absoluut technische noodzaak voor de beschikbaarstelling en levering van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021.

Indien Fontawesome de gegevens zelf verder verwerkt, draagt uitsluitend Fontawesome daarvoor de verantwoordelijkheid. Meer informatie vindt u op Bescherming persoonsgegevens van Fontawesome.

Tag Manager

Google Tag Manager

Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van verwerking: Activering, besturing en beheer van andere diensten op onze website. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: als gezamenlijke verantwoordelijken voor Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google LLC

Webanalyse

Facebook Pixel

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Anonimisering en het opstellen van statistieken, Onderzoek naar gebruikersgedrag en optimalisatie van inhoud. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iraland. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Meta Platforms Ireland Ltd. is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Meta Platforms Ireland Ltd.

Google Analytics

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Anonimisering en het opstellen van statistieken, Onderzoek naar gebruikersgedrag en optimalisatie van inhoud. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Google LLC is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google LLC

Remarketing

Bing Ads

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Onderzoek naar gebruikersgedrag, Analyse van het effect van online marketing maatregelen en Selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd met behulp van real-time bieden op basis van gebruikersgedrag. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Microsoft Corporation is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Microsoft Corporation

Tradedoubler

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst Tradedoubler GmbH, Mainzer Straße 13, 80804 München, Duitsland Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Schaltung personalisierter Werbung und der Messung unseres Werbeerfolgs.

Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar wij kunnen dan geen gepersonaliseerde reclame op uw eindapparaten weergeven. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

De dienst mag verbindingsgegevens verzamelen en ook gegevens van uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud. Bovendien mag de dienst volg- en herkenningssoftware (track & trace) uitvoeren en gegevens op uw eindapparaat opslaan. Met deze tracking- en herkenningssoftware kan de dienst zijn advertentienetwerk uitbreiden en u herkennen wanneer u externe websites bezoekt. De dienst kan ook gepersonaliseerde reclame weergeven. De verzamelde gegevens gebruiken wij bovendien om het succes van onze reclame te meten. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021 (Oostenrijkse Wet op de telecommunicatie, Telekommunikationsgesetz).

 

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst , , , ten behoeve van een foutenanalyse en een statistische evaluatie van onze website. Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar zonder statistische gegevens zal het voor ons moeilijker zijn de website verder te ontwikkelen. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Wij staan de dienst toe om gegevens van de verbinding, uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud te verzamelen, alsmede om analysesoftware te gebruiken en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. Wij ontvangen de anonieme gegevens uitsluitend in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts ter evaluatie om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021 (Oostenrijkse Wet op de telecommunicatie, Telekommunikationsgesetz).

Contactformulier

Op onze website kunt u via een contactformulier rechtstreeks contact met ons opnemen. Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de verantwoordelijke verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag op basis van de door u met de verzending van het formulier verleende toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO, totdat deze toestemming wordt herroepen. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw gegevens niet verstrekt, betekent dit alleen dat uw verzoek niet wordt verzonden en wij het niet kunnen verwerken.

Registratieformulier

Op onze website kunt u een registratie aanmaken. Als u de registratie verzendt, verwerken wij de in het registratieformulier verstrekte gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b van de DSGVO om de met de registratie gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt voor de duur van de overeenkomst. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen gegevens verstrekt, is registratie niet mogelijk. Er worden geen gegevens aan derden gestuurd.

Sollicitatieformulier

Op onze website kunt u uw sollicitatie online indienen. Om uw sollicitatie te kunnen behandelen, verwerken wij de in uw sollicitatieformulier verstrekte persoonsgegevens op basis van een precontractuele relatie zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub b van de DSGVO tot wederopzegging of gedurende een periode van maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Indien u uitdrukkelijk wenst dat er een documentatie wordt aangemaakt, wordt deze maximaal 18 maanden bewaard op grond van uw toestemming zoals bedoeld in art.6 lid 1 sub a van de DSGVO. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen.

Uw sollicitatiegegevens worden niet aan derden gestuurd.

Kansspelformulier

Voor de afwikkeling van een kansspel (loterij / prijsvraag) verwerken wij de door u ingevoerde gegevens tot aan het einde van het kansspel op grond van de met u gesloten kansspelovereenkomst zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub b van de DSGVO. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van gegevens is echter nodig als u aan het kansspel (loterij, prijsvraag) wilt deelnemen. Als u uw gegevens niet verstrekt, kunt u niet aan het kansspel deelnemen.

Nieuwsbrief

HubSpot, Inc.

Zodra u uw toestemming hebt gegeven, worden uw persoonsgegevens verwerkt om u directe elektronische reclame te sturen (bijvoorbeeld een nieuwsbrief). Deze functie stopt zodra u uw toestemming intrekt.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een verwerker HubSpot, Inc., 25 First Street, MA 02141 USA Cambridge, Verenigde Staten van Amerika.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de door u verleende toestemming zoals bedoeld in art. 174 lid 3 TKG 2021 in samenhang met art. 6 lid 1 sub a DSGVO. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet geven van toestemming heeft alleen tot gevolg dat u geen nieuwsbrief van ons ontvangt.

 

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst , , , ten behoeve van een foutenanalyse en een statistische evaluatie van onze website. Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar zonder statistische gegevens zal het voor ons moeilijker zijn de website verder te ontwikkelen. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Wij staan de dienst toe om gegevens van de verbinding, uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud te verzamelen, alsmede om analysesoftware te gebruiken en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. Wij ontvangen de anonieme gegevens uitsluitend in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts ter evaluatie om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021 (Oostenrijkse Wet op de telecommunicatie, Telekommunikationsgesetz).

Functie voor opmerkingen en suggesties (review)

Als u opmerkingen of reacties stuurt over onze producten, bijdragen, foto's of video's, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt om uw reactie op onze website te kunnen weergegeven. Deze info bewaren wij ook voor interne doeleinden. Het verzamelen gebeurt op grond van de met u gesloten overeenkomst zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub b DSGVO (gratis hostingcontract voor de weergave van uw opmerking resp. review op onze website). Uw naam en uw commentaar zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard totdat uw opmerking respectievelijk review wordt verwijderd.

Functie voor opmerkingen en suggesties (review)

Als u opmerkingen of reacties stuurt over onze producten, bijdragen, foto's of video's, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt om uw reactie op onze website te kunnen weergegeven. Deze info bewaren wij ook voor interne doeleinden. Het verzamelen gebeurt op grond van de met u gesloten overeenkomst zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub b DSGVO (gratis hostingcontract voor de weergave van uw opmerking resp. review op onze website). Uw pseudoniem en uw commentaar zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard totdat uw opmerking respectievelijk review wordt verwijderd.

Embeddings

Google reCaptcha

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens voor het maken van gebruikstatistieken. Doel van verwerking: Vermijd niet-menselijke en geautomatiseerde invoer. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iraland. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Google Ireland Limited is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google Ireland Limited

Facebook

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd met behulp van real-time bieden op basis van gebruikersgedrag en levering van sociale media-diensten. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: als gezamenlijke verantwoordelijken voor Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iraland. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Meta Platforms Ireland Ltd.

Google Maps

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens voor het maken van gebruikstatistieken. Doel van verwerking: Levering van inhoud die door derden wordt verstrekt en weergave van interactieve kaarten. De wettelijke basis voor verwerking:een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkene (Art. 6 (1) f AVG). Legitieme belangen:Interesse in een gebruiksvriendelijke presentatie van inhoud. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverwerker Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iraland. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google Ireland Limited

Instagram

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd met behulp van real-time bieden op basis van gebruikersgedrag en levering van sociale media-diensten. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: als gezamenlijke verantwoordelijken voor Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iraland. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Meta Platforms Ireland Ltd.

YouTube

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens voor het maken van gebruikstatistieken. Doel van verwerking: Levering van inhoud die door derden wordt verstrekt, Selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd met behulp van real-time bieden op basis van gebruikersgedrag en overdracht en weergave van videomateriaal. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: als gezamenlijke verantwoordelijken voor Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iraland. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google Ireland Limited

Recht van bezwaar

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een rechtmatig belang gebeurt, heeft u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij er van onze kant dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan, zal de verwerking van uw gegevens op basis van deze rechtsgrondslag worden stopgezet. U hebt ook het recht bezwaar te maken als uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing worden verwerkt. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer voor direct marketing verwerkt. De rechtmatigheid van de verwerkte gegevens wordt door het bezwaar niet aangetast.

Recht van herroeping

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen. U kunt uw toestemming ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen. Als u toestemming geeft om elektronische reclame te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door (in het betreffende bericht) op de link unsubscribe (afmelden) te klikken. Voor zover er van geen andere rechtsgrond sprake is, wordt de verwerking van uw gegevens stopgezet. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die bestond voordat bezwaar werd gemaakt, blijft onverminderd.

Overige rechten van betrokkenen

U hebt ook het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Indien uw toestemming de rechtsgrondslag vormt te voor de verwerking van uw persoonsgegevens of van een met u gesloten contract, hebt u ook het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (autoriteit persoonsgegevens). Meer informatie over de toezichthoudende instanties in Europa vindt u hier.